Brexit

Brexit

Beste leden,

Onderstaande tekst informeert jullie over de procedure n.a.v. de Brexit. Daarnaast is het houderijvoorschrift voor roofvogels en uilen in 2020 toegevoegd aan FAQ.

Brexit

Zoals u waarschijnlijk zult weten heeft op 31 januari 2020 het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Welke gevolgen de Brexit voor ons als valkenier heeft is langzamerhand iets meer duidelijk geworden.

In de afgelopen jaren kon men vrijelijk met de jachtvogel reizen tussen het Verenigd Koninkrijk en het vaste land van Europa. Met het zogenaamde EU CITES certificaat van uw jachtvogel kon u zonder dit vooraf te melden naar Schotland afreizen om daar te gaan jagen en na een paar dagen weer terug te keren. 

Dit gaat met de Brexit veranderen.Tot 31 december 2020 is er een overgangstermijn en kunt u nog gebruik maken van de oude regeling. Na deze datum dient u over een uit- en invoer document voor uw jachtvogel te bezitten. Er is echter ook een mogelijkheid om deze tijdrovende aanvraagprocedure te voorkomen. U kun dit doen door een Persoonlijk eigendomscertificaat (PEC) aan te vragen. Deze link geeft u alle informatie van de Rijksoverheid hoe dat in zijn werk gaat.

Cites en Brexit

Dit moet u doen als u wilt jagen in het Verenigd Koningkrijk met uw jachtvogel
Wilt u een havik of slechtvalk kopen of verkopen of vervoeren ten bate van de jacht? Normaal gesproken behoorde het Verenigd Koninkrijk tot de EU en u kon vrij reizen met uw vogel als u in het bezit was van een EU-certificaat. Als de Brexit daadwerkelijk door gaat dan heeft u een CITESvergunning nodig. Het EU-certificaat is dan niet meer voldoende.

CITES vergunningen
Verlaat het Verenigd Koningkrijk de EU dan gaan de regels gelden voor de handel met landen buiten de EU (derde landen). Gaat u na de Brexit uw havik of slechtvalk in-of (weder)uitvoeren van of naar het Verenigd Koningkrijk? Dan heeft u een in- en (weder) uitvoervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen op www.mijn.rvo.nl/CITES soorten de EU invoeren of (weder)uitvoeren. Hier leest u ook meer informatie over de regels van het land van invoer of uitvoer. Gaat u CITES soorten in- of (weder)uitvoeren naar het Verenigd Koningkrijk nadat het Verenigd Koningkrijk de EU verlaat? Zorg ervoor dat u op tijd de juiste vergunning(en) aanvraagt. Pas als u alle vergunningen heeft mag u de vogel in- of (weder)uitvoeren.

Zorg dat u op tijd bent!
Aanvragen van een CITES vergunning kost tijd. De beoordeling van uw vergunning aanvraag duurt ongeveer 4 weken. In de vakantieperiode kan dat oplopen evenals in het broedseizoen
Bij binnenkomst in de EU wordt uw vogel betiteld als een huisdier tenzij deze voor de handel is. Omdat u reist van binnen naar buiten van de EU en andersom krijgt u te maken met invoercontroles door de Douane en de NVWA. Met huisdieren hoeft u niet via een erkende Buitengrens Inspectie Post (BIP). Deze BIP zijn speciaal aangewezen