Brexit

Brexit

Beste leden,

Onderstaande tekst informeert jullie over de procedure n.a.v. de Brexit. Daarnaast is het houderijvoorschrift voor roofvogels en uilen in 2020 toegevoegd aan FAQ.

Brexit

Zoals u waarschijnlijk zult weten heeft op 31 januari 2020 het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Welke gevolgen de Brexit voor ons als valkenier heeft is langzamerhand iets meer duidelijk geworden.

In de afgelopen jaren kon men vrijelijk met de jachtvogel reizen tussen het Verenigd Koninkrijk en het vaste land van Europa. Met het zogenaamde EU CITES certificaat van uw jachtvogel kon u zonder dit vooraf te melden naar Schotland afreizen om daar te gaan jagen en na een paar dagen weer terug te keren. 

Dit gaat met de Brexit veranderen.Tot 31 december 2020 is er een overgangstermijn en kunt u nog gebruik maken van de oude regeling. Na deze datum dient u over een uit- en invoer document voor uw jachtvogel te bezitten. Er is echter ook een mogelijkheid om deze tijdrovende aanvraagprocedure te voorkomen. U kun dit doen door een Persoonlijk eigendomscertificaat (PEC) aan te vragen. Deze link geeft u alle informatie van de Rijksoverheid hoe dat in zijn werk gaat.

Verenigingsbarbecue 2019

Beste leden, zondagmiddag 15 september 2019 om 16:00 uur is het weer tijd voor onze jaarlijkse barbecue. De barbecue wordt gehouden op onze  verenigingslocatie bij “ ZOO Veldhoven”, Wintelresedijk 51, 5507 PP Veldhoven.

Vanaf de N2 (let op, niet de A2!) neemt u afrit 29, hier moet u de borden Flightforum aanhouden, daarna volgt u de borden Industrieterrein Habraken. U komt uit op de Oersebaan waar u op de 5e rotonde de eerste afslag rechts neemt. Na 20 meter is rechtsaf de Wintelresedijk. De meeste navigatiesystemen komen uit bij een afgesloten weg, neem dus vooral deze routebeschrijving mee.
Vanaf 15:00 uur is de zaal open. Voor onze leden is deze barbecue gratis. Voor introducés, die natuurlijk ook van harte welkom zijn, is het €12,50 per persoon. Tot en met uiterlijk dinsdag 10 september kunt u zich hiervoor opgeven via het contact formulier of via de telefoonnummers in de hierover gestuurde mail.

Dit jaar mogen onze leden (en introducees) eerder aankomen en voor € 5,- per persoon het park bezoeken. Kinderen mogen gratis.

Wij kijken uit naar deze gezellige middag, en hopen dat u dat ook doet.
Namens het bestuur,
R. Wagenaar, secretaris

Aspirantenavonden

Wintelre, juli 2019

Beste leden,
Binnenkort starten wij weer met de aspirantenavonden.
Deze avonden zijn verplicht voor iedere aspirant. Hun aanwezigheid wordt bij deze avonden daarom ook op de stagekaart afgetekend. Ofschoon een aspirant 2 jaren heeft om dit lessenpakket te volgen heeft het onze voorkeur (geen bindende eis) dat deze avonden voorafgaande aan de stage perioden worden gevolgd. Wij enthousiasmeren dit, om de werkdruk bij onze mentoren te minimaliseren,

De aspiranten beschikken immer dan bij aanvang al over een essentiële basiskennis. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn deze avonden toegankelijk voor alle aspiranten. Voor aspiranten, die lid zijn van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen geldt, -omdat het NOVO deze avonden faciliteert-, een gedifferentieerde kostprijs.

Wat kunt u verwachten:
U krijgt les volgens een vooropgezet lesplan dat aansluit bij de in de wet beschreven 11 vaardigheden. Voor de beheersbaarheid zijn deze vaardigheden vertaald in eindtermen.
Tijdens de les krijgt de aspirant uitreikstukken en vragen over de gedoceerde stof uitgereikt.
In iedere volgende les worden deze vragen dan weer behandeld. Naast de theorie krijgt de aspirant waar mogelijk ook praktijkles om zelfstandig aangeleerde vaardigheden te beoefenen.
De avonden worden verzorgd door docenten afkomstig uit onze verenigingen en zullen om stipt 20:00 uur beginnen. De zaal zal vanaf 19:30 uur open zijn. Er zal een pauze van ongeveer 20 minuten zijn om circa 20:50 uur en de avonden eindigen tussen 22:00 en 22:30 uur.
De avonden zullen (indien niet anders vermeld) plaatsvinden bij “ ZOO Veldhoven”, Wintelresedijk 51, 5507 PP Veldhoven.
Vanaf de N2 (let op, niet de A2!) neemt u afrit 29, hier moet u de borden Flightforum aanhouden, daarna volgt u de borden Industrieterrein Habraken. U komt uit op de Oersebaan waar u op de 5e rotonde de eerste afslag rechts neemt. Na 20 meter is rechtsaf de Wintelresedijk. De meeste navigatiesystemen komen uit bij een afgesloten weg, neem dus vooral deze routebeschrijving mee.

Kosten:
Wij vragen voor deze avonden voor leden van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen een eigen bijdrage van €15,- per persoon, per avond.
Niet leden, kunnen ook deelnemen, maar omdat zij gebruik maken van NOVO faciliteiten, geldt voor hen een kostprijs van €50,- per avond.

Het rooster van de avonden in 2019 ziet er als volgt uit:

Met vriendelijke groeten,
Het gehele docententeam

Eerste uur / kennismaking, Uitreiken informatiemap, uitleg over de 11 vaardigheden, de eindtermen, de werkwijze van het portfolio en de stagekaart, de eisen die aan de opleiding worden gesteld en de voorwaarden voor het maken en beoordelen van de stageverslagen.
Roofvogelherkenning, die zich uitsluitend beperkt tot de in de syllabus genoemde soorten.

Na de pauze: de chronologie van de 11 vaardigheden.

Vaardigheid H1
De omgang met Jachtvogels
Afbakening: Aanschaf en voorwaarden, de transportwijzen, inrollen, administratieve verplichtingen, de huisvesting, de dagelijkse omgang, training en communicatie

Vaardigheid H2
Aanleggen en vervaardigen van tuigage
Afbakening: Fournituren, leerbewerking, knopen, hulpmiddelen.
(NB! Schaar, snijplank, gaatjestang en mesje zelf meenemen).
Vaardigheid H3
(Dit betreft een onderdeel van) de Verzorging van jachtvogels
Afbakening: behandeling van het verenkleed, de verzorging van de handen, de nagels en de snavel

Vaardigheid H3
Verzorging van jachtvogels (vervolg)
Afbakening: Controle gezondheid, hygiëne bepalingen, voedsel en voedselveiligheid, ziekteleer en medicijnen.
Vaardigheid H4
Het dragen en zeeg maken van jachtvogels
Afbakening: Juveniele, (versus) een gemuite jachtvogel, conditiegewicht, zeeg maken, afdragen, de muit, het muithuis en de opname van de vogel na de muit

Vaardigheid H5
Het aanleren van gewenst gedrag en het jagen met een jachtvogel
Afbakening: In conditie brengen en houden, binden aan de loer/balg, aan haar- en veerwild brengen, gewenning aan honden en fretten, het aanleren van gewenst gedrag en het communiceren met jachtvogels.
Vaardigheid H6
Het voorkomen en afleren van ongewenst gedrag
Afbakening: het herkennen, voorkomen en afleren van ongewenst gedrag
De afronding van nog onbehandelde onderdelen in de Vaardigheden Het houden, verzorgen en afdragen van jachtvogels.

Vaardigheid J1
Beoordelen inzetbaarheid jachtvogels
Afbakening: symptomen en afwijkingen in uiterlijk gedrag, beoordelen van de inzetbaarheid, gebruik van de weegschaal, jachtgewicht, organisatie en keuze van de jachtdag.
Vaardigheid J2
Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn
Afbakening: Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn

Vaardigheid J3
Het doden van prooien en het slachten van aasdieren
Afbakening: Weidelijk doden, schoonmaken en behandelen van prooidieren en aasdieren (Neem hiervoor een eigen slachtmes en de map en stagekaarten mee).
Aanvangstijdstip: 10:00 uur
Locatie:  bij poeliersbedrijf v.d. Cruijsen
Adres: Berentsweg 6,
5451GR te Mill

Vaardigheid J4
Zoeken en terugvangen van verloren jachtvogels
Afbakening: Hulpmiddelen, werkwijze opsporen en het alloceren m.b.v. telemetrie en op de natuurlijke manier.
Werkwijze terugvangen verloren jachtvogels inclusief, hulpmiddelen en de daaraan gekoppelde juridische en administratieve voorwaarden.
Vaardigheid J5
Toepassen Fret en Hond
Fretteren
Afbakening: Huisvesting, omgang, voeding, inzet en telemetrie
Honden
Afbakening: Staande en drijvende honden, inzet bij de hoge en de lage vlucht, het gebruik van honden voor het schot, steadyness, aanschaf en training, commando’s, gebaar- en fluitsignalen
De afronding van nog onbehandelde onderdelen bij De Jacht met Jachtvogels