Valkerij algemeen

Mentor:

 • Een aspirant loopt twee jaar stage van muit tot muit bij 2 verschillende erkende mentoren
 • Een erkende mentor is geen familie, partner of anderszins in de relationele sfeer van de aspirant
 • Een erkende mentor mag nooit meer dan twee aspiranten per jaar begeleiden
 • De mentor beschikt over een jagende havik en/of slechtvalk en jaagt daar ook daadwerkelijk mee

Jacht examen:

 • De aspirant dient het jachtexamen met valkerij module voldoende af te ronden en krijgt daarvoor een toetsbewijs valkerij theorie
 • De jachtopleiding loopt via het SJN en de valkerij module via het NOVO

Aspiranten avonden:

 • De aspirant volgt via het NOVO de aspiranten avonden waar hij/zij zich in theorie de 11 vaardigheden eigen maakt

Praktijk:

 • Deze 11 vaardigheden komen in de twee stage jaren bij een erkende mentor in de praktijk terug

Stage verslag:

 • Na 2 jaar levert de aspirant een stageverslag in en bij voldoende resultaat doet hij/zij een proeve van bekwaamheid valkerij

Valkerijdiploma:

 • Indien beide voldoende zijn wordt het valkerijdiploma afgegeven. Het valkerijdiploma en het toetsbewijs valkerij kunnen samen met andere bescheiden recht geven op een valkerijakte

Aanvraag valkerijakte:

 • Aanvraag formulier kunt u downloaden bij het LNV-Loket

Leden welke aangesloten zijn bij 1 van de verenigingen van het NOVO kunnen de mentorenlijst opvragen bij hun secretaris.

Voeding en vitamines

Van belang is de variëteit in voedsel aanbod. We weten dat eendagskuikens een soort fast-food zijn, hoog in proteïnen maar met relatief weinig voedingswaarde. Een probleem dat vaak voorkomt bij vogels die hoofdzakelijk eendagskuikens eten is overgroei van de snavel. Het vlees van een kuiken is vrij arm, de kracht van dit voedsel is de dooier. Hierin bevindt zich de voedingswaarde die onze roofvogel nodig heeft maar door zijn samenstelling heeft de dooier als nare eigenschap vervetting van aderen, lever en nieren te veroorzaken.

Zoals ieder levend organisme hebben ook onze vogels behoefte aan een gevarieerde voeding om de noodzakelijke mineralen en vitamines tot zich te kunnen nemen. Nu is er een ‘kort door de bocht’ oplossing; eendagskuikens en supplementen. Ik zie dit als een kind opvoeden met dagelijks een bord patat frites en een davitamon 10 tabletje.
Makkelijk en weinig inspanning voor de ouders, gevaarlijk voor het kind. Sommige vitamines (A, D, E, K) zullen zich in het lichaam (lever) opstapelen en zorgen voor ernstige gezondheidsklachten. Als we van mening zijn dat dit geen gepast dieet is voor een kind zullen we dit ook niet op onze roofvogels toepassen.
We vragen veel van onze vogels. Dan mogen zij van ons verwachten dat we ze optimaal verzorgen: voeding, huisvesting en tuigage. Goede voeding begint met kennis over je vogel, hoe leven zijn vrije makkers in de natuur. Laat ons niet menen het beter te weten dan de natuur die al een juiste balans uitgewerkt had lang voordat wij creatief werden met vuursteen.
Probeer dit natuurlijke dieet zoveel mogelijk te benaderen maar let op! Wilde roofvogels vangen veelal zieke prooien en bouwen een resistentie op tegen ziektes en hebben daarom een veel efficiënter immuun systeem maar zijn daardoor wel dragers en dat kan ook een vroege dood betekenen. Onze gekweekte vogels zijn nagenoeg vrij van ziektekiemen en kunnen met een goede voeding redelijk oud worden.Maar als de kwaliteit van het voedsel ontoereikend is en ze bovendien veelvuldig onder stress staan door slechte behandeling (ook laag gewicht is een gevaarlijke stress factor) neemt hun resistentie af en worden ze ziek.

Volwassen prooi scoort hoger dan jonge dieren. Vergelijk bij de slager eens het witte vlees van een kalfsbiefstuk met de rode biefstuk van het rund. Rood vlees bevat de belangrijke voedingswaarde aan vitamines en mineralen. Ook van belang is het vetgehalte. Voor een gecontroleerd gewichtmanagement vermijden we te vet voedsel zoals b.v. tam konijn. Wild heeft een karig dieet en veel beweging waardoor het vlees mager is. Hierdoor kun je steeds een volle krop voeren zonder een significante toename in gewicht bij de vogel. Door hun voedingswaarde en omdat ze weinig ziektekiemen bevatten scoren gekweekte ratten, muizen, hamsters en cavia’s hoog voor valken, haviken, buizerds, arenden en uilen. Muizen zijn hoog in Vit. A en ratten hoog in Vit. E. Voer nooit uitsluitend rat omdat er dan een mangaan tekort kan ontstaan.

Kwartel en ook muis scoren hoog in mineralen, vooral calcium, ijzer, magnesium en zink. Duif blijft een risico. Het is energierijk voedsel, hoewel een halfwas rat iets meer KJ/g levert, waarvan sommige menen dat dit het beste voedsel is. Toch weten we dat duiven dragers kunnen zijn van veel ziektekiemen. Invriezen kan helpen maar is niet altijd de oplossing. Veel ziektekiemen zullen een periode in de vriezer niet overleven maar het blijft opletten. De duiven van de duivenmelkers zijn veelal preventief behandeld en vormen daardoor een lager risico maar met stadsduiven en wilde duiven lopen we gevaar op besmetting. Slacht daarom duiven zelf, dan weet je altijd de oorsprong en kun je zelf bepalen of je ze voert. Natuurlijk geldt deze regel voor al het voer. Levend inkopen, zelf slachten/ schoonmaken. Knaagdieren nog warm (dood) voeren heeft de voorkeur omdat door invriezen altijd verlies van voedingswaarde ontstaat. Mede daarom eenmaal ingevroren voedsel niet te lang laten liggen want zelfs individueel goed verpakt voedsel droogt uit en wordt op den duur waardeloos.
Koop je ingevroren voedsel zoek dan een betrouwbare leverancier. De prijs mag nooit de keuze in variatie van het voer noch dat van de juiste leverancier bepalen.

Voedingstabel

Van eendagskuikens, muizen en ratten zijn er diverse tabellen voorhanden. 
De volgende cijfers komen uit “Voeding van Vogels” van J.P. Holsheimer(aanrader!):

Eendagskuikens (inclusief dooier)
Bruto energie in kcal per kilo 1623
Ruw eiwit % 16.8
Ruw vet % 6.4
Ruw celstof % 0.27
as % 1,9
calcium % 0,36
fosfor % 0.26
ijzer % 33.0

Bruto energie in kcal per kilo 1986
Ruw eiwit % 19.8
Ruw vet % 8.8
Ruw celstof % 0.6
as % 3.7
calcium % 0.84