Havik

Kenmerken

Een volwassen exemplaar kan een lengte hebben tussen 49 en 66 cm. Een havik heeft korte, brede vleugels en een lange, bijna rechthoekige staart. Een volwassen havik heeft een witte lijn boven het oog, een zwarte kruin en donkere veren in de oorstreek. Het verenkleed van een mannetje is bovenaan bruin en onderaan vaalwit met dunne grijze strepen. Het vrouwtje is veel groter met een bovenaan leigrijs verenkleed en onderaan grijs. Een jonge havik heeft boven een bruin verenkleed en is gestreept bruin onder. Bovendien is de witte oogstreep minder opvallend.

Een havik is een stille vogel. Slechts in de broedtijd kan men verschillende soorten gekekker horen. In Eurazië wordt de mannetjeshavik gemakkelijk verward met de sperwer (Accipiter nisus), maar de havik is iets groter en zwaarder, en heeft iets langere vleugels.

Geluid

In de broedtijd laten Haviken een zich alleen in de buurt van het nest horen. De roep van adulte vogels is een snel herhaald ‘gigigigig’ en ‘kijèè’ en ‘giak’. De bedelroep van de zojuist uitgevlogen jongen is een vaak herhaald, luid en doordringend ‘klijèh’ dat ervoor moet zorgen dat de oudervogels voedsel komen brengen.

Herkenning

Het vliegbeeld wordt gekenmerkt door de relatief korte, afgeronde vleugels en de lange staart, die bijna nooit gespreid wordt gehouden. Vleugelslag sneller dan die van de Buizerd; na 4-5 snelle vleugelslagen een korte glijpauze. In het begin van de broedtijd vliegt het paar hoog in de lucht en laat vervolgens een bliksemsnelle duikvlucht zien, gevolgd door een bijna loodrecht opstijgen met aangelegde vleugels.

Anatomie

Afmeting en gewicht

Gewicht

(M) circa 50 cm / (V) circa 60 cm

Spanwijdte

(M) circa 100 cm / (V) circa 115 cm

Gewicht

(M) 580 - 870 gram / (V) 880 - 1320 gram