Home Veel gestelde vragen Voeding en vitamines Voeding

Voeding

Inhoudsopgave
Voeding
Voedingswaarden:
Voedingstabel:
Alle Pagina's

Van belang is de variëteit in voedsel aanbod. We weten dat eendagskuikens een soort fast-food zijn, hoog in proteïnen maar met relatief weinig voedingswaarde. Een probleem dat vaak voorkomt bij vogels die hoofdzakelijk eendagskuikens eten is overgroei van de snavel. Het vlees van een kuiken is vrij arm, de kracht van dit voedsel is de dooier. Hierin bevindt zich de voedingswaarde die onze roofvogel nodig heeft maar door zijn samenstelling heeft de dooier als nare eigenschap vervetting van aderen, lever en nieren te veroorzaken.

Dieet:

Zoals ieder levend organisme hebben ook onze vogels behoefte aan een gevarieerde voeding om de noodzakelijke mineralen en vitamines tot zich te kunnen nemen. Nu is er een 'kort door de bocht' oplossing; eendagskuikens en supplementen. Ik zie dit als een kind opvoeden met dagelijks een bord patat frites en een davitamon 10 tabletje.
Makkelijk en weinig inspanning voor de ouders, gevaarlijk voor het kind. Sommige vitamines (A, D, E, K) zullen zich in het lichaam (lever) opstapelen en zorgen voor ernstige gezondheidsklachten. Als we van mening zijn dat dit geen gepast dieet is voor een kind zullen we dit ook niet op onze roofvogels toepassen.
We vragen veel van onze vogels. Dan mogen zij van ons verwachten dat we ze optimaal verzorgen: voeding, huisvesting en tuigage. Goede voeding begint met kennis over je vogel, hoe leven zijn vrije makkers in de natuur. Laat ons niet menen het beter te weten dan de natuur die al een juiste balans uitgewerkt had lang voordat wij creatief werden met vuursteen.
Probeer dit natuurlijke dieet zoveel mogelijk te benaderen maar let op! Wilde roofvogels vangen veelal zieke prooien en bouwen een resistentie op tegen ziektes en hebben daarom een veel efficiënter immuun systeem maar zijn daardoor wel dragers en dat kan ook een vroege dood betekenen. Onze gekweekte vogels zijn nagenoeg vrij van ziektekiemen en kunnen met een goede voeding redelijk oud worden.Maar als de kwaliteit van het voedsel ontoereikend is en ze bovendien veelvuldig onder stress staan door slechte behandeling (ook laag gewicht is een gevaarlijke stress factor) neemt hun resistentie af en worden ze ziek.Laatst aangepast (zondag, 25 juli 2010 22:02)