Home Veel gestelde vragen Ziekten en symptomen Hoe worden ziekten overgedragen

Hoe worden ziekten overgedragen

Het houden van vogels brengt met zich mee dat een bepaald in de natuur aanwezig biologisch evenwicht tussen de vogel en zijn omgeving wordt doorbroken. Bijvoorbeeld in kooi of volière, waar de mest niet regelmatig wordt verwijderd, zullen organismen zich snel ophopen, hetgeen aanleiding kan geven tot ziekte.

Ziekten kunnen op drie manieren worden overgebracht:

  1. Van de ene vogel op de andere. Dit kan direct zijn, bij het voeren (man-pop, ouder-jong), of indirect, via voer en water, verenstof, mest, lucht, vangnetten, transportkisten en schoeisel. Wormeieren, bacteriën, schimmels en virussen worden op deze wijze overgebracht.

  2. Van moederdier op ei, zoals bij salmonella en leucose.

  3. Door een tussengastheer. Een deel van de ontwikkeling van het ziekteverwekkend organisme vindt plaats in de tussengastheer, bv. mus, slak, vlieg, mug. Het uitschakelen van de tussengastheer door hygiëne en goede huisvesting behoort tot een belangrijke preventieve maatregel. Ook mogen tussengastheren niet als voedsel gegeven worden.

Bron: http://www.eaglewatch.nl/informatie/Ziekten_NL.html

Laatst aangepast (zaterdag, 17 juli 2010 13:46)