Home Veel gestelde vragen Ziekten en symptomen Ziekteverwekers

Ziekteverwekers

Organismen welke ziekten bij roofvogels kunnen veroorzaken zijn: bacteriën, virussen, schimmels, protozoën, wormen en insecten. Micro-organismen zijn alleen met behulp van een microscoop waar te nemen. Tot de micro-organismen behoren bacteriën (een bacil is een staafvormige bacterie), virussen, schimmels en protozoa. Bacteriën worden in alle levende wezens gevonden en kunnen daar een bepaalde functie vervullen, zoals de verering van voedsel of het maken van eiwit. Er zijn ook kwaadaardige, ziekteverwekkende (pathogene) micro-organismen. De graad van kwaadaardigheid wordt bepaald door onder andere:

  • het vermogen om een ziekte te veroorzaken (virulentie);

  • het aantal aanwezige micro-organismen (infectiedruk);

  • de mate van gevoeligheid van de roofvogel voor het organisme. Een roofvogel is drager, wanneer hij het ziekteverwekkende organisme bij zich heeft, maar niet ziek is. Een roofvogel is geïnfecteerd, wanneer het ziekteverwekkende organisme de roofvogel ziek maakt wat zich in symptomen uit. De incubatietijd is de tijd tussen het besmetten en het uitbreken van een ziekte.

 

 

bron: http://www.eaglewatch.nl/informatie/Ziekteverwekkers_NL.html

Laatst aangepast (zaterdag, 17 juli 2010 13:46)