Valkerij is de kunst om wild te vangen in zijn natuurlijk milieu, met behulp van een getrainde vogel. Dat kan gebeuren met verschillende soorten vogels, zoals haviken, woestijnbuizerds (ook Harris buizerd genoemd) of ook nog arenden. Echter in Nederland is het alleen toegestaan om te jagen met Havik of Slechtvalk, als je in het bezit bent van een valkeniersakte.

Er zijn verschillende manieren om te jagen met roofvogels, het ligt er maar aan welke soort roofvogel jij tot je beschikking hebt. Want niet iedere roofvogel jaagt het zelfde of kan de zelfde prooi vangen. Iedere roofvogel heeft dus zijn eigen tactiek in de jacht.