Verenigingen

IAF

Our organization is dedicated to the preservation of the ancient art of falconry, a hunting tradition defined as ‘taking quarry in its natural state and habitat by means of trained birds of prey‘. Preserving falconry involves maintaining not only the traditional culture that builds practical skills of empathy with animals, but also the conservation of raptors and their prey through Preservation Of Natural Habitats. We therefore encourage falconry within the context of sustainable use of wildlife.

NOVO

Nederlands Overleg Valkerij Organisaties, kortweg NOVO, is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse valkerij verenigingen. Het NOVO is de gesprekspartner voor de overheid, politiek en natuurbeschermings- en jachtorganisaties ten aanzien van valkerij zaken. Het NOVO bepleit bij wildbeheereenheden en beheerders van nature recreatieterreinen de inzet van jachtvogels om schade te voorkomen of bestrijden. Het NOVO werkt voortdurend aan verbetering van de opleiding van valkeniers en geeft voorlichting.

Adriaan Mollen

Deze vereniging is de oudste in Nederland (sinds 1938) en heeft haar naam te danken aan de toenmalige laatste beroepsvalkenier, die in dienst was van Koning Willem III.

Orde Nederlandse Valkeniers

Vereniging is opgericht op 6 december 2000. De vereniging draagt de naam Orde der Nederlandse Valkeniers, haar zetel gevestigd te Oirschot. Het doel van onze vereniging is het doen beoefenen en beschermen en het in cultureel- en historisch opzicht behouden van de valkerij, alles in de meest ruime zin des woords.

Wet- en regelgeving

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Nederland staat daarbij voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. De visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ beschrijft de verandering die nodig is: van het huidige agrarische systeem waarin de nadruk ligt op kostprijsreductie naar een systeem dat draait om het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen.

Cites

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is an international agreement between governments. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival.

Ontheffingen

In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden mag u verboden uit de Wet natuurbescherming wel overtreden. U heeft dan een vrijstelling of ontheffing nodig. Het verschil tussen een vrijstelling en ontheffing: Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod. Deze geldt voor iedereen die aan de voorwaarden van de vrijstelling voldoet. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Stichting jachtexamens

De Stichting Jachtexamens is belast met het organiseren en afnemen van de examens ‘Jacht met een geweer’, ‘Jacht met één of meer jachtvogels’ en ‘Jacht met een eendenkooi’. Jaarlijks worden honderden kandidaten ingeschreven voor de examens. Het merendeel van de kandidaten neemt deel aan het examen "Jacht met een geweer".

Educatief

Preperateurs

Preparateurs houden zich - beroepsmatig of uit liefhebberij - bezig met het conserveren van dode dieren. Omdat nagenoeg alle dieren op een of andere manier beschermd zijn, mag niet iedereen zomaar dode dieren uit het wild prepareren. Op deze site kunt u meer informatie vinden over de Nederlandse Vereniging van Preparateurs, het prepareren van dieren en het vinden van een preparateur bij u in de buurt. (zie: informatie/preparateurs)

Valkerij en Sigarenmakerij Museum

Het Valkerij en Sigarenmakerij Museum bestaat uit twee collecties. Het Valkerij Museum geeft een beeld van de valkerij in de periode 1650 tot en met 1850, een periode waarin koningen en hoge adel hun gasten vermaakten met het "vederspel". Het Sigarenmakerij Museum geeft een beeld van de ontwikkeling van de sigarenmakerij in Valkenswaard vanaf 1865 tot de neergang. De schakel tussen Valkerij en Sigarenmakerij is de rijke Engelse valkenier Richard Hamond, een tijd lang woonachtig in Valkenswaard. Bij zijn overlijden in 1845 liet hij een kapitaal van 24.000 gulden na aan Jan van Best, die het in 1865 gebruikte om er een sigarenfabriek mee te starten.