Vanaf de jaren zeventig is door valkeniers van Valkerij Equipage Jacoba van Beieren gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van de kweek van jachtvogels. Door de ineenstorting van de roofvogelstand door het gebruik van landbouwvergif was het betrekken van de vogels uit de natuur niet meer verantwoord.

Door de kweek behoeven thans geen vogels meer uit de vrije wildbaan te worden onttrokken. De valkerij verschaft tevens een zeer goed inzicht in het revalideren van zieke of gewonde roofvogels. Veel valkeniers benutten dit extra zintuig om roofvogels weer verantwoord te kunnen vrijlaten.

De filosofie

Doelstelling

Roof en stoot vogels hebben lange tijd een slechte reputatie gehad. Dit geheel ten onrechte: ze vervullen een belangrijke functie in de natuurlijke huishouding. Zij zorgen voor verbetering van de kwaliteit van prooi-soorten door selectie. Roofvogels hebben een menselijke eigenschap: ze zijn liever lui dan moe. Een gemakkelijk te vangen prooi verdient de voorkeur boven een moeilijke. Gezien de indringende verstoring van het natuurlijk evenwicht in Nederland door de invloed van de mens, is het een moeilijke taak voor ze geworden dit evenwicht te herstellen. Er wordt in ieder geval aan gewerkt en onder “normale” omstandigheden lukt dit ook.

De doelstelling van de Valkerij Equipage Jacoba van Beieren is:

  • Het beoefenen van het vluchtbedrijf
  • Het vastleggen van de Nederlanse valkerij en het bewaren van de cultuur historische waarde
  • Het verschaffen van voorlichting over roofvogels en valkerij
  • Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen die de roofvogelstand ten goede komen op nationaal en internationaal niveau
  • Het doen van ornithologische onderzoeken
  • Het revalideren van roofvogels

Voor meer informatie kunt u terecht onder het kopje ‘Contact’ op deze website.